בן ציון 12 בת ים

סטטוס הפרויקט:

בשלב היתר

אחרי וועדה

אדריכל הפרויקט:

אודות הפרויקט:

בניין בן 4 קומות
16 דירות קיימות
ו16 דירות חדשות

מפרט הפרויקט: