הצפירה 3 חולון

סטטוס הפרויקט:

התקבל היתר

אדריכל הפרויקט:

אודות הפרויקט:

בניין של 4 קומות
12 דירות קיימות
8 דירות חדשות

מפרט הפרויקט: